Termeni și condiții

LIMITARI ALE RESPONSABILITĂȚILOR

Utilizarea (vizitarea sau cumpărarea de produse) site-lui adiograsime.ro implică acceptarea unor termeni și condiții. Pentru utilizarea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor. Ne asumăm dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără o alta notificare. Cea mai recentă versiune a Termenilor și Condițiilor poate fi citită oricând pe site-ul nostru.

INTRODUCERE

Acest site este întreținut și administrat de SC Micul Rege SRL. Proprietarul site-ului este SC Micul Rege SRL.

SC Micul Rege S.R.L are sediul în str.Narciselor nr.11, Săcele, Jud. Brasov, Romania. Adresa de email office@adiogrăsime.ro . Este inmatriculată la Registrul Comertului sub numarul J08/2979/2005, codul fiscal este 18198521 si are contul

DREPTURI DE MARCA

Numele adiograsime.ro si logo-ul sunt marci inregistrate de catre SC Micul Rege SRL. Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor marci fară a fi obținut în prealabil autorizație de la SC Micul Rege SRL constituie infracțiune ce se pedepsește conform legilor in vigoare.

DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

Intregul continut al site-ului ariograsime.ro - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica, scripturi, programe și alte date - este proprietatea adiorasime.ro și a furnizorilor săi și este apărat de Legea drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul adiorasime.ro a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

LIMITARI ALE RESPONSABILITATILOR

SC Micul Rege SRL nu iși asuma responsabilitatea și nu poate fi facută vinovat pentru pagubele aparute prin folosirea în alte modalitați decât cele recomandate a produselor achizitionate prin intermediul acestui site. Site-ul adiograsime.ro și materialele aferente sunt folosite "așa cum sunt" și "atât cât sunt disponibile" fără garanții de nici un fel. Utilizatorii sunt de acord în mod expres ca folosirea acestui site și cumpărarea produselor se face pe propriul risc. SC Micul Rege SRL nu garantează că acest site, serverele sale sau e-mail-urile trimise in numele adiograsime.ro sunt lipsite de viruși sau alte componente dăunătoare.

SC Micul Rege SRL garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descărca, de a reproduce sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societății SC Micul Rege SRL, fără acordul scris al acesteia.

Cei care accesează/vizitează site-ul pot face comentarii și orice alte comunicări; să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informații, atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, texte vizand diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, mail-uri în masa sau orice alta forma de spam. Utilizatorii care vor folosi o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicari in numele unei alte persoane fizice sau juridice sau in numele oricarei alte entități vor fi sancționate în conformitate cu legile în vigoare. SC Micul Rege SRL are dreptul de a șterge orice astfel de conținuturi identificate pe site, fără atenționare prealabilă. Firma SC Micul Rege SRL nu va purta responsabilitatea și nici nu vă putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări. În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente, se consideră ca utilizatorul conferă societății SC Micul Rege SRL și afiliaților/asociaților acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloc. Se garantează, de asemenea, societații SC Micul Rege SRL si afiliaților/asociaților săi sau celor cărora le retransmite dreptul de licență dreptul de a utiliza numele pe care il asociați cu un astfel de conținut. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel incât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane.

CONDIȚII PENTRU RETURNAREA PRODUSELOR

Conform Ordonantei nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distantă "Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului". Notificarea se va data, semna și trimite de catre Dumneavoastră prin poștă/curier la adresa: str. Narciselor, nr. 11, Săcele, Jud. Brasov. În situația mentionată mai sus, Dumneavoastra veți returna, în termenul prevăzut mai sus, produsul cumpărat în ambalajul original, fără să prezinte nici o urmă de deteriorare sau uzură. Cheltuielile de expediție vor fi suportate de Dumneavoastră. Produsele trebuie returnate in ambalajul lor original. Prin deschiderea ambalajelor individuale în care au fost livrate produsele comandate inseamnă că sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare și că produsele sunt cele comandate și corespund cerințelor dumneavoastră. SC Micul Rege SRL se obligă să restituie clientului sumele încasate pentru produsele returnate, în termen de maxim 30 de zile de la data denunțării de către Dvs a contractului.

Orice conflict apărut intre SC Micul Rege SRL și clienți se incearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin intelegere intre cele doua părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale românești din acest domeniu, iar soluționarea conflictelor este de compentența instanțelor românești.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsita nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. În momentul cumpararii și lansării comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. Micul Rege S.R.L, cu sediul în Săcele, str. Narciselor, nr. 11, jud. Brasov, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Prin furnizarea adresei de email pe site-ul adiograsime.ro vă dați consimțământul în mod expres și neechivoc ca datele dvs cu caracter personal (adresa de email) să intre in baza de date a societații S.C. Micul Rege S.R.L și să fie prelucrate și folosite în viitor de către aceasta. Toți cei care au furnizat adresa de email în accepțiunea Legii nr. 677/2001 au calitatea de persoană vizată. Scopul colectării datelor dvs de către S.C. Micul Rege S.R.L. este transmiterea de oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing de pe site-urile administrate de S.C. Micul Rege S.R.L., efectuarea de statistici interne, fără alte obligații din partea SC Micul Rege SRL.

S.C. Micul Rege S.R.L va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existenței contului persoanei vizate, iar ulterior ștergerii contului persoanei vizate, S.C. Micul Rege S.R.L va transforma datele cu caracter personal în date anonime și le va prelucra în scopuri statistice interne, pe durata existentă a societații. Datele dvs. sunt destinate utilizarii de catre S.C. Micul Rege S.R.L. și nu vor fi dezvăluite terților. S.C. Micul Rege S.R.L. garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor celor care completează formularul de înscriere.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare (art 12); dreptul de acces la date (art 13); dreptul de intervenție asupra datelor (art 14); dreptul la opoziție (art 15); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17); dreptul de a va adresa justiției (art 18). Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată și trimisă la punctul de lucru SC Micul Rege SRL din Săcele, str. Narciselor, nr.11, Jud. Brașov. Datele dvs. nu vor fi transferate în străinătate. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, vă rugăm să ne informați cât mai curand posibil.